header

Persoonlijke beveiliging: een veilig gevoel 

We willen allemaal het liefst overal kunnen rondlopen zonder bang te zijn dat ons iets wordt aangedaan. Helaas is dat niet voor iedereen het geval. Vooral bekende personen worden nogal eens lastiggevallen door onbekenden. Vaak heeft dit te maken met de reden waarom ze bekend zijn, maar soms is het simpele feit dát ze bekend zijn reden voor sommigen om iemand lastig te vallen. In zo’n geval kan persoonlijke beveiliging een uitkomst zijn.

Persoonlijke beveiliging

Maar persoonlijke beveiliging kan voor meer groepen waardevol zijn dan alleen publieke figuren. Denk bijvoorbeeld aan geldlopers, die erop moeten kunnen vertrouwen dat ze hun werk kunnen uitvoeren zonder dat ze overvallen worden. Of denk aan sprekers die op een bepaald moment controversieel zijn geworden, maar die toch bij een bepaalde gelegenheid ongestoord hun verhaal willen vertellen en hun boodschap willen verkondigen.

Bedreiging

Het kan ook zo zijn dat iemand in de persoonlijke sfeer bedreigd wordt. Dat kan ons helaas allemaal overkomen, en de redenen daarvoor kunnen divers zijn. Het kan te maken hebben met liefdesrelaties, maar ook met bijvoorbeeld afhankelijkheidsrelaties. Dit soort bedreigingen hebben meestal een grote impact op het slachtoffer.

Maatwerk

In al deze gevallen kan het een veilig gevoel geven wanneer er op bepaalde momenten gelet wordt op degene die de beveiliging heeft aangevraagd. De aard van die inzet en de duur ervan is maatwerk. Dit wordt van te voren uitvoerig doorgesproken, zodat de persoonlijke beveiliging gebeurt op die momenten en op die plaats of plaatsen waar de aanvrager voor heeft gekozen. Voor de ene persoon is één bepaald moment de aangewezen oplossing, voor een ander persoon kan beveiliging gedurende een langere periode nodig of wenselijk zijn.

Advies

Natuurlijk kan de aanvrager rekenen op onze expertise en ruime ervaring in persoonlijke beveiliging. Daarom kunnen we uitstekend advies geven rond de momenten, plekken en omstandigheden waarbij de beveiliging het beste ingezet kan worden. Deze beveiliging kan daarbij zowel opvallend als onopvallend plaatsvinden. We adviseren rond welke vorm op welke momenten de beste optie zou kunnen zijn.

Op een prettig manier

Natuurlijk is de keuze voor persoonlijke beveiliging niet een keuze die gemakkelijk gemaakt wordt. Dit grijpt immers ook in op de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager. Maar wij zorgen ervoor dat de beveiliging op een prettige manier plaatsvindt en dat de beveiligde persoon ongestoord zijn of haar bezigheden kan uitvoeren. Denk jij dat je ook baat kunt hebben bij onze serviceverlening? Neem dan contact op! Dan bespreken we jouw wensen en geven wij aan wat we voor jou kunnen betekenen.

persoonlijke beveiliging